04 wrzesień 2015
Aneta Turowska

Uczestnicy konkursu "Jestem, bo wrócili" w Rosji

Dobiegł końca organizowany pod patronatem cerkiew.pl konkurs "Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa". W dniach 2-10 września 2015 r. zwycięzcy konkursu przebywają w Tomsku (Rosja).

W podróż w poszukiwaniu tych, co zostali, wyruszyło w sumie sześć osób. Cztery osoby wyłonione podczas konkursu "Jestem, bo wrócili": Anna Kondratiuk, Katarzyna Sawczuk, Iwona Zinkiewicz i Wiesław Choruży. Autorzy prac, którzy ujawnili w duże zainteresowanie tematem oraz gotowość dalszych poszukiwań dotyczące bieżeństwa. Do tego eksperci-organizatorzy: Aneta Prymaka-Oniszk i Aleksander Wasyluk.

Celem wyprawy jest Tomsk. To jedno z wielu miejsc w Rosji, do których trafiali bieżeńcy. Nie był to największy ośrodek – dojechało tu blisko 40 tys. uchodźców. Ich pobyt został dobrze udokumentowany – w 1916 roku tomski oddział Komitetu Wielkiej Księżnej Tatiany wydał spis adresowy zarejestrowanych tu bieżeńców. Wydaje się, że był to jedyny spis wydany lokalnie, pozostałe wydawano w Moskwie czy Petersburgu.

Relacje i zdjęcia z każdego dnia ich podróży można śledzić na stronie biezenstwo.pl.

Zapraszamy!
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej