31 2017

Zapraszamy na premierę książki!

Stowarzyszenie OrthNet ma zaszczyt zaprosić na premierę zbioru wspomnień "Jestem,bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżenstwa". Spotkanie z Autorami książki odbędzie się 10 listopada o godz.17 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku (ul. Św. Mikołaja 5).

Ilość egzemplarzy książki ograniczona.
Więcej o projekcie na stronie www.biezenstwo.cerkiew.pl
Kontakt: jestembowrocili@gmail.com
 
"Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżenstwa", red. Katarzyna Sawczuk, Anna Kondratiuk, Anna Szerszunowicz, wyd. Orthnet, Białystok 2017
Projekt "Jestem,bo wrócili. Utrwalenie wiadomości o bieżenstwie 1915 r. " został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 
Serdecznie zapraszamy!!!
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej