13 styczeń 2017

Jestem, bo wrócili – w otwartym dostępie

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Popławska z TVP Białystok, jedna z jurorek konkursu. Trzy redaktorki, które przygotowały publikację do druku: Katarzyna Sawczuk, Anna Kondratiuk, Anna Szerszunowicz, opowiedziały o pracy nad książką. Wieczór był okazją do ożywienia historii o dziadkach i pradziadkach. Wielu uczestników spotkania podzieliło się swoimi opowieściami, dowodząc, ze bieżeństwo należy także do historii ich rodzin. Redaktorki zaprosiły wszystkich zainteresowanych do spisywania losów przodków. Można je przesyłać na stronę projektu: www.biezenstwo.cerkiew.pl. Na zakończenie zabrali głos Aleksander Wasyluk, prezes Stowarzyszenia OrthNet oraz Aneta Prymaka-Oniszk, która zainicjowała przywracanie pamięci o bieżeństwie.

Publikacja wydana została na wolnej licencji i od piątku jest dostępna online pod adresem: http://biezenstwo.cerkiew.pl/page.php?mode=3&id=25.

Książka, w ramach projektu, ukazała się w ograniczonym nakładzie. Została ona przekazana bezpłatnie Autorom, bibliotekom, instytucjom kultury i oświaty. Również zainteresowani czytelnicy podczas spotkań promocyjnych mogą bezpłatnie otrzymać książkę. Kolejne wydarzenia promujące projekt przewidziane są w Bielsku Podlaskim i Warszawie.

Redaktorki zachęcają do korzystania z wersji elektronicznej oraz do przekazywania książki – po przeczytaniu – dalej, rodzinie i znajomym. W związku z rosnącym zainteresowaniem publikacją, zespół redakcyjny myśli o jej dodruku. Jednak możliwe to będzie dopiero po zamknięciu projektu, pod warunkiem, że uda się pozyskać stosowne środki finansowe.

Wszystkim, którzy byli z nami 10 listopada, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie uznajecie tego czasu za stracony. Dla nas wszystkich – pomysłodawców konkursu, Autorów i redaktorek książki – taka frekwencja to sygnał, że temat jest ważny dla mieszkańców Białegostoku i Podlasia. Dołóżmy starań, by stał się znany także w innych częściach Polski. – mówi w imieniu zespołu redakcyjnego Anna Szerszunowicz.

W piątek ukazała się także pierwsza recenzja „Jestem, bo wrócili” w Kurierze Porannym: https://plus.poranny.pl/magazyn/a/jestesmy-bo-wrocili-z-biezenstwa-zbior-wspomnien-dzieci-i-wnukow,12661146.

Projekt Stowarzyszenia OrthNet „Jestem, bo wrócili. Utrwalenie pamięci o bieżeństwie 1915 r.” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej