03 luty 2017

Relacja ze spotkania w Bielsku Podlaskim

1 grudnia 2017 roku w Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone bieżeństwu, w ramach którego wyświetlany był najnowszy film Pana Jerzego Kaliny "Bieżeńcy 1915-1922" oraz miała miejsce kolejna już promocja książki "Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa" pod redakcją Katarzyny Sawczuk, Anny Kondratiuk i Anny Szerszunowicz. To drugie spotkanie promujące książkę, które odbywa się w ramach  projektu "Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa" .

Spotkanie rozpoczęło się od filmu, po którym dyrektor BDK- Pani Elżbieta Fionik przeprowadziła krótką rozmowę z reżyserem na temat powstania filmu. Następnie głos został przekazany redaktorkom, które starały się przybliżyć słuchaczom temat bieżeństwa. Opowiedziałyo konkursie organizowanym ponad dwa lata temu, o wyjeżdzie na Syberię i o pracy nad publikacją. Większość osób mogła otrzymać bezpłatny egzemplarz. Tym, którym tradycyjnych, papierowych książek nie wystarczyło, redakcja przypomina, że wersja elektroniczna publikacji jest dostępna tutaj: http://biezenstwo.cerkiew.pl/page.php?mode=3&id=25

Dziękujemy przybyłym za tak liczną frekwencję na spotkaniu. Państwa zainteresowanie bardzo nas  cieszy! Kierownictwu i pracownikom Bielskiego Domu Kultury dziękujemy zaś za pomoc w organizacji wydarzenia.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej