14 luty 2017

Prezentacja Książki w Warszawie

10 grudnia w siedzibie Muzeum Historii Poski w Warszawie odbyła się trzecia prezentacja książki „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa”. Było to zarazem ostatnie spotkanie przewidziane w projekcie. Niedzielne spotkanie z redaktorkami książki – Katarzyną Sawczuk, Anną Kondratiuk i Anną Szerszunowicz poprowadziła Magdalena Nazaruk. Prezentację książki poprzedził krótki rys historyczny o bieżeństwie, aby przybliżyć temat ludziom, którzy nie mieli jeszcze okazji usłyszeć o tym eksodusie. Następnie redaktorki opowiedziały o konkursie, o pracy i o emocjach, które towarzyszyły powstawianiu publikacji oraz o dalszych planach dotyczących bieżeństwa. Podczas spotkania cytowane były fragmenty z książki opisujące kolejno przygotowania do wyjazdu, życie w bieżeństwie, rewolucję i powroty na swoją rodną ziemię. Po prezentacji wsród publiczności wywiązała się także bardzo interesująca dyskusja dotycząca postrzegania narodowości, religii i kultury w kontekście bieżeństwa. Głos zabrał także jeden ze słuchaczy- Pan Kazimierz Latuch, który przyniósł ze sobą wiersz polskiego literata, prawnika i działacza społecznego Jerzego Kuncewicza „Wysiedleńcy" dotyczący bieżeństwa.
Po części oficjalnej na zebraną publiczność czekał słodki poczęstunek. Wiele osób podchodziło do redaktorek, wymieniało się swoimi refleksjami i historiami.

Redakcja chciałaby jeszcze raz w tym miejscu podziękować Muzeum Historii Polski za dofinansowaniie projektu oraz za możliwość zaprezentowania książki w siedzibie muzeum.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej