O konkursie
„Jestem, bo wrócili” – pod tym tytułem Stowarzyszenie OrthNet we współpracy z portalem biezenstwo.pl i portalem cerkiew.pl ogłasza konkurs dla potomków bieżeńców. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych oraz grupy do odkrywania własnej historii rodzinnej czasu I wojny światowej, tworzenia opowieści o niej oraz do dzielenia się nimi.

Chcemy w ten sposób zachęcić do odkrywania i dokumentowania własnych dziejów a przez to – do współtworzenia opowieści o historii naszego regionu i kraju. Zależy nam na przywróceniu pamięci o bieżeństwie 1915 – jednym z najważniejszych wydarzeń na ziemiach Podlasia i Chełmszczyzny czasów nowożytnych, które do niedawna nie istniało w oficjalnej historii Polski. Mamy tu konkretne plany – powstałe w trakcie konkursu prace staną się zalążkiem archiwum bieżeństwa, które zamierzamy stworzyć.

Co należy zrobić?

Przede wszystkim poznać swoją rodzinną historię: porozmawiać z najbliższymi i dalszymi krewnymi lub sąsiadami, wysłuchać ich wspomnień, poszukać pamiątek, zdjęć, dokumentów, itp. Na podstawie zebranych materiałów należy stworzyć opowieść dotyczącą losów własnej rodziny z okresu bieżeństwa. Forma tej opowieści zależy od inwencji uczestników. Można nakręcić film, napisać opowiadanie, esej, sztukę teatralną czy wiersz, zrobić prezentację zdjęć czy materiału zdjęciowo-tekstowego, namalować obraz czy cykl obrazów, stworzyć grę komputerową, wystawić przedstawienie, itp. I nie jest to lista skończona. Praca ma być ciekawa, spójna i zrozumiała. I oczywiście dotyczyć rodzinnej historii z okresu bieżeństwa.
Przy Waszej pracy służymy pomocą i radą .
Następnie – do dnia 31 lipca 2015 roku – należy swoją pracę wysłać na adres biezenstwo@cerkiew.pl, przysłać ją pocztą lub osobiście złożyć w biurze Stowarzyszenia Orthnet.

Kategorie
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Pojedyncze osoby oraz grupy – wspólne poszukiwania mogą być łatwiejsze, przyjemniejsze oraz bardziej owocne :).
Prace można składać w trzech kategoriach indywidualnych:

Najmłodsi: 0-16 lat
Młodzież: 16-26;
Dorośli – powyżej 26 lat.


Stworzyliśmy też kategorię grupową – może to być rodzina, klasa, wieś, koło bractwa, gminne i powiatowe ośrodki kultury, itp; wtedy opowieść powinna dotyczyć historii grupy ludzi lub przodka jednego z członków grupy.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej