Ks. Jan Fiedorczuk

Proboszcz katedralnej parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku, kierownik Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

  ks. Jarosław Jóźwik
Proboszcz parafii prawosławnej w Topilcu, kanclerz Akademii Supraskiej - jest absolwentem Prawosławnego Instytutu św. Sergiusza w Paryżu oraz Uniwersytetu Nice Sophia-Antypolis. Współorganizator „Tygodnia liturgicznego” w Paryżu. Koordynator konferencji międzynarodowych Akademii Supraskiej, redaktor naczelny "Latopisów Akademii Supraskiej". Koordynator: Warsztatów plastyczno – ikonograficznych dla dzieci i młodzieży, Forum Myśli Teologicznej oraz spotkań kulturalnych i naukowych Akademii Supraskiej.
  Andrzej Artemiuk
Przewodniczący Związku Ukraińców Podlasia. Organizator i współorganizator wielu imprez i projektów służących zachowaniu i rozwojowi spuścizny kulturowej oraz tożsamości Ukraińców Podlasia. Członek Towarzystwa Ukraińskiego Absolwent Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  Małgorzata Dmitruk
Artystka pochodząca z Bielska Podlaskiego. W 1993 r. rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Od 1995 r. pracuje w eksperymentalnej pracowni w Mińsku na Białorusi, prowadzonej przez Dmitrija Vasilevica Malatkova. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, ilustracją, książką artystyczną, tkaniną unikatową, obiektem, projektowaniem ubioru, scenografią, instalacją. W 2007 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 2014 r. prowadzi pracownię druku wypukłego i wklęsłego w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Grafiki na Wydziale Rze??by warszawskiej ASP.
W 2000 i 2001 r. otrzymała Nagrodę Roku - Grand Prix konkursu "Grafika Warszawska". W 2006 r. otrzymała Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie im. Daniela Chodowieckiego w Gdańsku. W 2008 r. została Laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska". Pokazywała swoje prace na ok. 40 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Jej prace można znaleźć w wielu muzeach i galeriach, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
  Doroteusz Fionik
Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. Etnograf, historyk, założyciel i kustosz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Jest aktywnym animatorem kultury białoruskiej na terenie Podlasia. Współpracuje z tygodnikiem „Niwa” oraz miesięcznikami „Przegląd Prawosławny” i „Czasopis”. Jest też członkiem redakcji „Białoruskich Zeszytów Historycznych”. W 2006 r. został laureatem Nagrody im. Zygmunta Glogera za działalność animatorską i wydawniczą oraz za stworzenie Muzeum Małej Ojczyzny. Sobór PAKP nagrodził go w 2010 r. orderem św. Marii Magdaleny III stopnia.
  Paweł Grześ
Urodzony w 1983 roku. Absolwent Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie, gdzie obronił dyplom w „Kowalni” pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego. Ukończył także fotografię w ITF na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy). Wykorzystuje możliwości medium fotografii, które aktualnie łączy z elementami sztuki wideo. Swoje prace pokazywał na wystawach w Polsce i za granicą. Stypendysta programu MKiDN Młoda Polska. Aktualnie z grupą przyjaciół prowadzi Fundację Villa Sokrates w Krynkach.
  Grzegorz Kuprianowicz
Historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek Rady Głównej Związku Ukraińców Podlasia. Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji poświęconych dziejom Kościoła prawosławnego i społeczności ukraińskiej na Chełmszczy??nie i Podlasiu w XX i XXI w., redaktor strony internetowej cerkiew1938.pl poświęconej akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczy??nie i Południowym Podlasiu w 1938 r.
  Katarzyna Popławska
Białostoczanka. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej,Filmowej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi. Na co dzień dziennikarz TVP Białystok i sympatyk (trochę współpracownik) Stowarzyszenia OrthNet. Podlaska patriotka zainteresowana historią swego regionu.
  Aneta Prymaka
Dziennikarka, twórczyni portalu biezenstwo.pl. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; publikowała na łamach „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „National Geographic”. Jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego. Była też rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik od czasu jego powstania, współtworzyła strategie promocji instytucji.
Pochodzi z Knyszewicz (podlaskie), na co dzień mieszka w Warszawie.
  Jan Smyk
Dziennikarz radiowy. Pracuje w Polskim Radio Białystok.
Autor wielu programów, w których bohaterami są mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Bardzo często w jego utworach pojawia się problematyka mniejszości narodowych i religijnych. Kilkakrotnie jego reportaże uzyskiwały nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Laureat "Złotego Mikrofonu". Reportaż “Świętego Gabriela śmierć dla życia” wyróżniony I nagrodą na Międzynarodowym Festiwalu Szuki Słuchowej - “Macrophon ’94”, reprezentował Polskie Radio na Prix Italia.
Współpracuje z grupą fotografików – fotokasting
  Roman Wasiluk
W latach 1997-2008 pracownik TVP S.A. Oddział w Białymstoku. Od 2008 roku prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją filmową i telewizyjną.
  Alina Wawrzeniuk
Reżyser teatralny, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA”. Jest organizatorką warsztatów etnograficznych i autorką programu „Nauczanie języka białoruskiego” w klasach I-III szkoły podstawowej. W 2013 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej