Dziękujemy za wsparcie konkursu przez:
 1. Muzeum Historii Polski
 2. Pronar Sp. z o.o.
 3. Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach


Nagrody dla swoich mieszkańców ufundowali:
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 2. Urząd Miejski w Białysmtoku
 3. Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim
 4. Urząd Gminy Bielsk Podlaski
 5. Urząd Gminy Czeremcha
 6. Urząd Gminy Gródek
 7. Urząd Miejski w Hajnówce
 8. Urząd Gminy w Hajnówce
 9. Urząd Gminy Nurzec-Stacja
 10. Urząd Miasta i Gminy Michałowo
 11. Urząd Gminy w Orli
 12. Urząd Gminy Siemiatycze
 13. Urząd Gminy Zabłudów
 14. Fundacja Dialog Narodów - dla uczestników z diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Dziękujemy za wsparcie finansowe konkursu również dla:
 1. Aleksander Sosna - poseł na Sejm RP
 2. Eugeniusz Czykwin - poseł na Sejm RP

PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej