O konkursie

Sto lat temu nasi przodkowie ruszyli w bieżeństwo. Na drodze rozegrał się dramat: tłok, skwar, brak wody do picia, epidemie, głód… Ci, którzy przetrwali, rozjechali się po całym Imperium Rosyjskim, niektórzy dotarli aż pod chińską granicę. Tam zastała ich rewolucja. Pokonując przeszkody nie do pokonania wracali na swoją ziemię. Zaczynali nowe życie. Po latach mogliśmy się urodzić my, mieszkańcy Podlasia, Chełmszczyzny czy innych rejonów współczesnej Polski.

„Jestem, bo wrócili” – pod tym tytułem Stowarzyszenie OrthNet we współpracy z portalem biezenstwo.pl  i portalem cerkiew.pl ogłasza konkurs dla potomków bieżeńców. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych oraz grupy do odkrywania własnej historii rodzinnej czasu I wojny światowej, tworzenia opowieści o niej oraz do dzielenia się nimi.
Chcemy w ten sposób zachęcić do odkrywania i dokumentowania własnych dziejów a przez to – do współtworzenia opowieści o historii naszego regionu i kraju. Zależy nam na przywróceniu pamięci o bieżeństwie 1915 – jednym z najważniejszych wydarzeń na ziemiach Podlasia i Chełmszczyzny czasów nowożytnych, które do niedawna nie istniało w oficjalnej historii Polski. Mamy tu konkretne plany – powstałe w trakcie konkursu prace staną się zalążkiem archiwum bieżeństwa, które zamierzamy stworzyć.

Co należy zrobić?
Przede wszystkim poznać swoją rodzinną historię: porozmawiać z najbliższymi i dalszymi krewnymi lub sąsiadami, wysłuchać ich wspomnień, poszukać pamiątek, zdjęć, dokumentów, itp. Na podstawie zebranych materiałów należy stworzyć opowieść dotyczącą losów własnej rodziny z okresu bieżeństwa. Forma tej opowieści zależy od inwencji uczestników. Można nakręcić film, napisać opowiadanie, esej, sztukę teatralną czy wiersz, zrobić prezentację zdjęć czy materiału zdjęciowo-tekstowego, namalować obraz czy cykl obrazów, stworzyć grę komputerową, wystawić przedstawienie, itp. I nie jest to lista skończona. Praca ma być ciekawa, spójna i zrozumiała. I oczywiście dotyczyć rodzinnej historii z okresu bieżeństwa.
Przy Waszej pracy służymy pomocą i radą .
Następnie – do dnia 31 lipca 2015 roku – należy swoją pracę wysłać na adres biezenstwo@cerkiew.pl, przysłać ją pocztą lub osobiście złożyć w biurze Stowarzyszenia Orthnet.

Kategorie
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Pojedyncze osoby oraz grupy – wspólne poszukiwania mogą być łatwiejsze, przyjemniejsze oraz bardziej owocne :).
Prace można składać w trzech kategoriach indywidualnych:
  • Najmłodsi: 0-16 lat
  • Młodzież: 16-26;
  • Dorośli – powyżej 26 lat.

Stworzyliśmy też kategorię grupową – może to być rodzina, klasa, wieś, koło bractwa, gminne i powiatowe ośrodki kultury, itp; wtedy opowieść powinna dotyczyć historii grupy ludzi lub przodka jednego z członków grupy.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej