Historie poznane po konkursie
Nadesłano do redakcji:

Publikacje naukowe:
1. Wspomnienia o powrocie z bieżeństwa w 1923 r. mieszkańca wsi Wilanowo, oprac. Stefan Dmitruk, "Białoruskie Zeszyty Historyczne", z.43, Białystok 2015, s.215-221.

2. Stefan Dmitruk, Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915-1918 na łamach "Gazety Ludowej. Tygodnika Ilustrowanego" [w druku: "Studia do Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", t. XLII, z.2, Warszawa 2017]

3. Stefan Dmitruk, Wspomnienia Zofii (Klimczuk) - mniszki prawosławnego monasteru w Radecznicy ["Res Historica", t. XLIII, Lublin 2017 - w druku]. Uwaga: wspomnienia mniszki, która nie została ewakuowanna w głąb Rosji i niosła posługę w szpitalu w Szczebrzeszynie w latach 1911-1931, zaś wspomnienia dotyczące okresu 1915-1918.

Historie rodzinne:
1. Alla Józefowicz- Moi przodkowie też byli bieżeńcami.pdf

Wiersze:
1. Barbara Goralczuk i Marek Kucza- 1915 (Serce).pdf
2. Anatol Betlejko-Najkrótsze uchodźstwo.pdf
3. Anatol Betlejko-  Przerwane żniwo.pdf
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej