1 miejsce - Anastazja Gromacka

"Anastazja, moja córka, patrzyła jak pracowałem nad grafikami na temat bieżeństwa i postanowiła sama stworzyć rysunki na ten temat. W jej opowieści młoda matka wyjeżdża w głąb Rosji ze swoją córką, a następnie szczęśliwie powraca do rodzinnego domu. Oczywiście wszystko się kończy dobrze."

1 miejsce - Katarzyna Iwaniuk

Kasia przywołuje spisane w 1989 r. wspomnienia swego pradziadka Arseniusza Iwaniuka z Plosek, który w bieżeństwie stracił matkę i trójkę rodzeństwa.

1 miejsce - Paweł Kuczyński

Dojrzały, bardzo ciekawie nakręcony film o pradziadkach Kacejko i Misiejukach z Lewek i Pasynek. Dodatkowym atutem jest, że o bieżeństwie opowiada w języku, którym na co dzień rozmawiali nasi dziadkowie i nasze babcie, a dziś od młodszych pokoleń wymaga on niemało.

2 miejsce - Igor Fiedoruk

Jego praca to książeczka o bieżeństwie rodziny Iwaniuków z Wojszek; bardzo dziecięca, dostosowana do wieku, dotyka samej istoty sprawy dramatu.

2 miejsce - Lena Fiedoruk

Seria dziecięcych rysunków Leny o rodzinie Iwaniuków z Wojszek pozwala nam uzmysłowić sobie, że dzieci potrafią uważnie słuchać bieżeńskich opowieści przodków, a potem przenieść te historie na papier.

Mikołaj Zdrajkowski

Pełna wrażliwości praca graficzna z perspektywy jednego z najmłodszych uczestników.

Marek Lewczuk

Do udziału w konkursie zachęciła go babcia. Na swoim rysunku przedstawił bieżeństwo mieszkańców wsi Zbucz oczami 9-latka.

Ewa Iwaniuk

Przodkowie Ewy zapamiętali z bieżeństwa pszenne bułki i urodzajną ziemię. Rodzina Gopsz z Werstoku w bieżeństwie straciła trójkę dzieci.

Damian Leszczuk

Bieżeństwo posłużyło tu jako pretekst do opowieści o wydarzeniach późniejszych, zsyłkach na Syberię lat 40. W tym kontekście bieżeństwo staje się historią uniwersalną o uchodźstwie, wyrwaniu ze swojego miejsca.

Aleksander Zdrajkowski

Prace graficzne – bieżeństwo oczami dziecka, szczere spojrzenie na dawną historię.

PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej