1 miejsce - Katarzyna Sawczuk

Bardzo osobista, wzruszająca opowieść: historia własnych trudnych poszukiwań. Kasia przyznaje na początku: Nie mam dokumentów. Nie znam szczegółów. Nie znam miejsc, ani dat. Nie mogę odtworzyć tej historii. Z tego okresu mam jedną fotografię pradziadków. I ikonę od prababki Pelagii. W pracy ukazane są dwie prawdy – o sobie i swoim pokoleniu oraz o bieżeńskiej historii Sawczuków i Melaniuków z nadbużańskich Nowosiółek koło Jabłecznej.

2 miejsce - Bogusław Waszkiewicz

Praca pisana z pozycji nie osobistej, ale z perspektywy wielkiej historii. Opowieść o rodzinie Waszkiewiczów z Czerniczyna k. Hrubieszowa. To też region mocno dotknięty bieżeństwem. Są tu dokumenty wygrzebane w archiwum oraz historie rodzinne.

2 miejsce - Łukasz Birycki

Jego praca to przerażająca historia kryminalna a jej bohaterami jest rodzina Łukasza – Biryccy z Łuki. Scenariusz do filmu to nie jest pomysł na wyrost.

Natalia Kozłowska

O bieżeństwie rozmawiałam z siostrą mojego pradziadka – Olgą Zabrocką, która urodziła się dopiero po powrocie swoich rodziców z bieżeństwa w 1929 r. Opowiedziała historię swojej rodziny – rodziny Kozłowskich, którzy w 1915 r. wraz z sąsiadami opuścili swój dom w Strykach (małej wsi, leżącej niedaleko Bielska Podlaskiego) i udali się w głąb Rosji.

Marta Iwaniuk

W tym roku musiałam napisać po angielsku pracę badawczą z historii na dowolny temat, który mnie interesuje. Kiedy przyszłam do nauczycielki, żeby przedstawić jej swój pomysł na pracę o bieżeństwie, zmarszczyła brwi, czytając tytuł. „Bieżeństwo? Takie słowo istnieje?” – zapytała. Odpowiedziałam, że wprawdzie jest to słowo zapożyczone z rosyjskiego, ale z całą pewnością istnieje i oznacza konkretne wydarzenie z 1915 roku. Opowiedziałam jej o tym krótko, bo wciąż nie wydawała się przekonana i widać było, że pierwszy raz słyszy o bieżeństwie. Postanowiła koniecznie wyperswadować mi użycie tej nazwy w tytule, tłumacząc przez następne 10 minut, że nauczyciel sprawdzający pracę jej nie zrozumie i że lepiej to nazwać „refugeeism”. Mój upór chyba w końcu ją zniechęcił, bo na koniec stwierdziła, że robię to na własną odpowiedzialność. Zdarzenie to nasunęło mi jednak na myśl podstawowe, zdawałoby się, pytanie: dlaczego koniecznie „bieżeństwo”?

Magdalena Maria Martynowicz

Był spokojny zimowy wieczór. Cała rodzina, jak co dzień zbierała się w jednym pokoju w małym domku. Siadali tuż przy piecu, by rozgrzać się po obrządku. Zimny wiatr wył za oknem, ale nie miało to znaczenia, ponieważ domownicy byli bezpieczni w ciepłej i suchej kuchni. Na piecu gotowała się zupa, bulgocząc wesoło. Cały, ogromny gar kartofli, którym można by było wykarmić armię, kobiety rozkładały na talerze.

Aleksandra Syczewska

W bieżeństwo wyruszyła pięcioosobowa rodzina Grygoruków z Plutycz: Akulina i Jan z dziećmi: Anną, Sonią i Piotrem. Chłopiec zmarł w drodze powrotnej. Dokładne miejsce, gdzie został pochowany nie jest znane. Historię bieżeństwa oczami dziecka przekazała potomkom Anna Demianiuk, prababcia Oli. Pamięć rodzinna zaowocowała poezją Oli w języku białoruskim.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej