1 miejsce - Wiesław Choruży

Osobista opowieść o rodzinach Putko, Chorużych, Czarnieckich i Dziadelach, pochodzących z różnych wsi w gminie Krynki, dobrze osadzona w kontekście historycznym. Jej autentyczność jest podkreślona przez język przodków, który świetnie oddaje ducha epoki. Pan Wiesław jest także tłumaczem listu znalezionego w archiwum podczas wyprawy uczestników konkursu do Tomska.

1 miejsce - Justyna Jakubowska

Dojrzały, przemyślany, poprzedzony poważnymi badaniami historii rodzinnej i kontekstu reportaż o narewskich przodkach. Jak pisze Pani Justyna: Jeden z dziadków walczył w carskiej armii, zachował się jego order. Jego żona w bieżeństwie zarabiała czytając psałterz na pogrzebach. Rodzina drugiego dziadka otrzymała ogromną pomoc od mnicha poznanego w Pietropawłowsku, który kupił im dom. Dziadek przez okno swojego domu widział walki chłopów z komunistami. Jego wujek został w Pietropawłowsku i z wstępnego przeszukania Internetu wynika, że jego potomkowie ciągle tam mieszkają.

1 miejsce - Daniel Gromacki

Stworzył cykl grafik opowiadających historię młodej matki, która stanęła przed najważniejszą decyzją w życiu – wyjechać czy zostać? Inspiracją do ich powstania była historia prababci Pana Daniela – Marii Sac ze wsi Górna (obecnie Hajnówka). Prababcia Maria w 1915 r. była niemowlęciem przy piersi.

2 miejsce - Zofia Kalinowska

Osobisty reportaż, bardzo dojrzała praca opowiadająca o tragicznych losach rodziny Kalinowskich z Rajska. Przodkowie Pani Zofii przeżyli bieżeństwo, a zostali zamordowani w 1942 r. przez hitlerowców wraz z innymi mieszkańcami wsi Rajsk.

2 miejsce - Iwona Zinkiewicz

Zwięzła opowieść stanowi komentarz do pracy konkursowej – kufra wykonanego w technice decoupage. W rodzinie zachowała się nie tylko zabawna anegdota o upartym wielbłądzie, którego w drodze do szkoły widziała babcia Pani Iwony – Leoniła Syczewska ze Stryk, ale i pamięć o tragedii.

3 miejsce - Marzena Konczerewicz

Historia dziadków Popławskich i Grzesiów. Pani Marzena ma wrażenie, że pisząc o przodkach z Dzierniakowa i Pieszczaników ożywia ich. Piękny gest pamięci ze strony najmłodszej wnuczki.

3 miejsce - Anna Szerszunowicz

Praca bardzo osobista o poszukiwaniu tożsamości, losach dziadków z Ciumicz i Choroszczy, z elementami reportażu – perspektywa osoby świadomej, wykształconej, stawiającej ciekawe pytania i spoglądającej z szerokiej perspektywy.

Wiera Masajło

Pani Wiera napisała dwa poruszające wiersze o wyjeżdzających bliskich ze Zbucza i Starego Kornina – po polsku i po białorusku. Nadesłała także szczegółową opowieść, w której wyjaśnia: jestem, bo z bieżeństwa wrócili mój dziadek ze strony mamy – Piotr Borowik ze Starego Kornina i dziadek ze strony taty – Eudokim Wawreszuk ze Zbucza.

Sergiusz Kryszeń

Niezwykle faktograficzny artykuł o Kryszeniach z Narewki. Niewielu udało się zachować tak dokładne informacje.

Roman Mikołajewicz

Znaleziona przed kilkoma laty skrzynia ze starymi dokumentami rodzinnymi skłoniła Pana Romana do podróży w przeszłość... Juzowkę, w której zatrzymali się jego przodkowie – Mikołajewicze z Milejczyc zna doskonale z fotografii i planów miasta, do których niedawno dotarł.

1  2  3    >
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej