1 miejsce - Grupa Teatralna z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce

Scenariusz spektaklu opowiadającego historię bieżeńców ze wsi Ploski powstał na podstawie książki Bożeny Diemjaniuk „Bieżeńcy”. Reżyser – Joanna Troc. Obsada: Magdalena Gawryluk, Maria Krawczyk, Jakub Maciejuk i Michał Skorbiłowicz. Młodzi ludzie przemawiający językiem i muzyką swoich przodków ożywiają historię i emocje sprzed 100 lat…

1 miejsce - Rodzina Roszczenko i Rodzina Kondratiuk

Wspaniale napisana praca, gdzie jest wszystko – tragedie i humor. Przejmująca historia rozdzielenia matki - Paraskiewy Szyło z Morza – i dzieci, zerwania więzi i ogromnej straty emocjonalnej dla obu stron.

2 miejsce - Redakcja Bieżenskiej Gazety

Ekipa młodych reporterów z Bielska Podlaskiego stworzyła kreatywną pracę, zebrała historie lokalnej społeczności w języku białoruskim, a nawet bieżeńskie pieśni w formie gazety. Redakcja: Wioletta Bociuk, Magdalena Jakoniuk, Kamil Stepaniuk, Michał Szafran, Maksym Fionik i Marek Kopiejczyk. Do udziału zachęcili ich Tomasz Sulima i Doroteusz Fionik. Przeprowadzili szereg wywiadów i zebrali fotografie dotyczące losów mieszkańców Trześcianki (Aleksander Jakociuk, Andrzej Siergiejuk, Stefan Konończuk, Bazyli i Anna Bogusz), Puchłów (Jan Borysiuk, Gorazd, Michał i Tomasz Michaluk), Soc (Wasil Grygoruk, Auksencjusz Zacharczuk), Makówki (Anna Czerniakiewicz), Hołodów (Elżbieta Wasiluk), Ciełuszek (Bazyli i Eudokia Andrejuk, Maria i Mikołaj Ostapczuk, Nadzieja Ignatiuk).

2 miejsce - Rodzina Uścinowicz

Ilustrowana kronika rodzinna, przedstawia smutną historię prapradziadka Onufrego Jurczuka ze wsi Pawły, który zaginął w czasie powrotu do Polski.

Rodzina Świętochowskich

Znany obraz został wykorzystany do opowiedzenia o bieżeństwie rodziny i pozostałych mieszkańców wsi Połowce. (Nagroda specjalna od gminy Czeremcha.)

Rodzina Szymańskich i Zofia Jaroszuk

Obszerny wywiad Pani Elżbiety z jej jedyną żyjącą ciotką, pamiętającą opowieści przodków o bieżeństwie. Po przejściu na emeryturę Pani Elżbieta planuje podróż śladami tułaczki swojej rodziny – Jaroszuków i Dubinów z Wajkowa.

Rodzina Masajło i Rodzina Połowianiuk

Kilka pojedynczych opowieści o Tokarczukach z Dubicz Osocznych, które składających się w całość. Z wdzięcznością opisana życzliwość miejscowych Rosjan, którzy ofiarowali bieżeńcom zapasy żywności na kilka miesięcy.


Rodzina Bukacz

Historia rodziny Szpilewskich z Pawłów, którzy trafili w czasie bieżeństwa do Tatarska; w drodze stracili czwórkę dzieci, z Rosji wrócili z dwiema małymi córeczkami, Olgą i Wierą. W setną rocznicę bieżeństwa 94-letnia babcia Wiera Krasnodemska opowiada, to co przekazali jej w dzieciństwie rodzice w zimowe wieczory, kiedy jeszcze nie było telewizji, a domownicy ogrzewali się w cieple pieca i opowieści o dawnych czasach.
PAKP

Konkurs jest organizowany z błogosławieństwa
Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski Sawy.


Organizatorzy:

OrthNet Cerkiew.pl Biezenstwo.pl

Sponsorzy:

Muzeum Historii Polski Patriotyzm jutra Pronar Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Fundacja Dialog Narodów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Miasta w Białymstoku Urząd Gminy Bielsk Podlaski Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Urząd Gminy Czeremcha Urząd Gminy Gródek Urząd Miasta w Hajnówce Urząd Gminy Nurzec-Stacja Urząd Gminy Hajnówka Urząd Miasta i Gminy Michałowo Urząd Gminy Orla Urząd Gminy Siemiatycze Urząd Gminy Supraśl Urząd Gminy Zabłudów

Patroni medialni:

TVP Białystok Polskie Radio Białystok Radio Orthodoxia Radio Racja
Gazeta Wyborcza Białystok Czasopis Nad Buhom i Narwoju Niwa Przegląd Prawosławny Istocznik УКРАЇНЦІ У ФЕТЕРІВ

Partnerzy:

Akademia Supraska Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Bractwo Młodzieży Prawosławnej  Diecezji Białostocko-Gdańskiej Centrum Kultury Prawosławnej Białystok Centrum Europy Wschodniej UMCS  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Fundacja Oikonomos Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej